Петъчен хумор: Медийни абсурди

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

BGDnes_2015-12-18_Page_38

Източник: в. България днес

Telegraph_2015-12-18_Page_20

Източник: в. Телеграф

VsekiDen_2015-12-18_Page_14

 

Източник: в. Всеки ден

Петъчен хумор: Медийни абсурди

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

BGDnes_2015-12-11_Page_38

 

Източник: в. България днес

 

VsekiDen_2015-12-11_Page_10

 

Източник: в. Всеки ден

VsekiDen_2015-12-11_Page_14

Източник: в. Всеки ден

VsekiDen_2015-12-11_Page_38

 

Източник: в. Всеки ден

 

 

Петъчен хумор: Медийни абсурди

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

Telegraph_2015-11-20_Page_21

Източник: в. Телеграф

Telegraph_2015-11-20_Page_27

Източник: в. Телеграф

VsekiDen_2015-11-20_Page_14

Източник: в. Всеки ден

VsekiDen_2015-11-20_Page_14_02

 

Източник: в. Всеки ден

 

Петъчен хумор: Медийни абсурди

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

 

BGDnes_2015-11-13_Page_06

Източник: в. България днес

VsekiDen_2015-11-13_Page_09

Източник: в. Всеки ден

VsekiDen_2015-11-13_Page_14

Източник: в. Всеки ден

VsekiDen_2015-11-13_Page_14_02

Източник: в. Всеки ден

Петъчен хумор: Медийни абсурди

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

 

BGDnes_2015-11-04_Page_18

Източник: в. България днес

BGDnes_2015-11-04_Page_18_02

Източник: в. България днес

Galeria_2015-11-04_Page_53

Източник: в. Галерия

Retro_2015-11-05_Page_29

Източник: в. Ретро

Retro_2015-11-05_Page_67

Източник: в. Ретро

Telegraf_2015-11-05_Page_09

Източник: в. Телеграф

 

Петъчен хумор: Медийни абсурди

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

BGdnes_2015-10-16_Page_06

 

Иточник: в. България днес

BGdnes_2015-10-16_Page_38

 

Иточник: в. България днес

BGDnes_2015-10-21_Page_18

 

Иточник: в. България днес

BGDnes_2015-10-22_Page_20

 

Иточник: в. България днес

Telegraf_2015-10-17_Page_37

 

Иточник: в. Телеграф

Петъчен хумор: Медийни абсурди

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

BGDnes_2015-09-29_Page_32

Източник: в. България днес

JyltTrud_2015-09-30_Page_47

Източник: в. Жълт труд

Telegraph_2015-10-02_Page_27

Източник: в. Телеграф

 

 

Петъчен хумор: Медийни абсурди

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

 

BGDnes_2015-09-24_Page_08

Източник: в. България днес

Telegraph_2015-09-23_Page_25

Източник: в. Телеграф

VsekiDen_2015-09-25_Page_14

Източник: в. Всеки ден

Weekend_2015-09-25_Page_44

 

Източник: в. Уикенд

 

Петъчен хумор: Медийни абсурди

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

BGDnes_2015-09-18_Page_06_01

Източник: в. България днес

BGDnes_2015-09-18_Page_06_02

Източник: в. България днес

Telegraf_2015-09-15_Page_17

Източник: в. Телеграф

Telegraf_2015-09-16_Page_17

Източник: в. Телеграф

VsekiDen_2015-09-17_Page_15

Източник: в. Всеки ден

VsekiDen_2015-09-18_Page_14_01

Източник: в. Всеки ден

VsekiDen_2015-09-18_Page_14_02

Източник: в. Всеки ден

 

Петъчен хумор: Медийни абсурди

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

 

BGDnes_2015-09-07_Page_06

Източник: в. България днес

 

BGdnes_2015-09-10_Page_06

Източник: в. България днес

 

Telegraf_2015-09-10_Page_16

Източник: в. Телеграф

 

Telegraf_2015-09-10_Page_17

Източник: в. Телеграф