МЕДИА МОНИТОР СЪЗДАВА УНИКАЛЕН САМОАКТУАЛИЗИРАЩ СЕ МЕДИЕН АРХИВ

Media_Monitor_SemRepozitar

На  11.05.2017 г. Медиа Монитор ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, постигайки ключов стратегически успех за дружеството.

Проектът на Медиа Монитор ООД цели създаването на семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници – иновативно решение, представляващо систематизиран многомерен архив, изграден и приведен в машинно-четим вид посредством обогатяващи модули, чрез разпознаващи смислово съдържание (семантични) инструменти.

Цел на проекта е да разработим хранилище на медийни източници с детайлни анотации, заедно със защитима и гъвкава система за класиране на медиите по значение. Това е решение, което позволява да елиминираме ограниченията на съществуващите подходи като създаде по-вярна, по-детайлна и по-гъвкава система, при която всеки отделен източник на съдържание може да бъде регистриран, анотиран и актуализиран автоматично, чрез машинно-базирано обогатяване и индексиране на степен значимост по научно-обоснована и доказуема методика.

Решението на задачата се търси чрез провеждане на серия от приложни научни изследвания и създаване на образци до постигането на качествено нов продукт, необходим за световните доставчици на услуги за клипинг, PR специалисти, медиа анализатори, в бизнеса и в науката.

За реализация на проекта ще ангажираме екип от най-малко 10 души в гр. Враца и в гр. София, съответно отговорни за въвеждането на обективна система за многомерна оценка на значението на източници и за извличане и обогатяване на данни чрез семантични технологии.

Проектът се финансира по процедура “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” , BG16RFOP002-1.002, в тематична област “Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Цели се провеждането на поредица от приложни научни изследвания, създаване на прототип на семантично-обогатено хранилище с многомерни данни от медийни източници като основа за бъдещото конкурентно развитие на Медиа Монитор ООД. Наши ключови задачи са:

– организирането/каталогизирането на медийни източници в репозитар с оптимална структура с оглед на необходимите филтри, таксономии и очакван начин на приложение

– създаване на динамичен (според търсенето) механизъм за оценка на въздействието (impact factor) за всеки отделен източник на базата на множество налични или достъпни индикатори

– създаване на образец на многокомпонентен медиен регистър в няколко държави и провеждане на необходимите тестове с цел усъвършенстване на прототипа за достигане до предпазарна фаза на технологична готовност (TRL 8).

Административна информация:

Процедура: BG16RFOP002-1.002

Наименование на процедурата: Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Проект номер: BG16RFOP002-1.002-0679

Бенефициент: МЕДИА МОНИТОР ООД, ЕИК  202876485

Старт: 11.05.2017

Край: 11.04.2019

Инвестиция:  430 174.00 лв.

Финансиране: 329 083.11  от ЕФРР и 58 073.49 от националния бюджет

За допълнителна информация ползвайте формата за контакт или посетете страницата на процедурата.

……………..

Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект  BG16RFOP002-1.002-0679, “Семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници”, с бенефициент Медиа Монитор ООД, финансиран по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 – 2020 чрез ЕФРР и националния бюджет на Р.България.

Любопитно & Забавно

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

BGDnes_2016-03-31_Page_21

Източник: в. България днес

Telegraph_2016-04-01_Page_17

Източник: в. Телеграф

Telegraph_2016-04-01_Page_20

Източник: в. Телеграф

Telegraph_2016-04-01_Page_21

Източник: в. Телеграф

VsekiDen_2016-04-01_Page_14

Източник: в. Всеки ден

Любопитно & Забавно

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

BGDnes_2016-03-24_Page_06

Източник: в. България днес

 

Retro_2016-03-24_Page_28

 

Източник: в. Ретро

Retro_2016-03-24_Page_30

Източник: в. Ретро

 

Retro_2016-03-24_Page_67

Източник: в. Ретро

 

Retro_2016-03-24_Page_74

Източник: в. Ретро

 

VsekiDen_2016-03-25_Page_14

 

Източник: в. Всеки ден

Любопитно & Забавно

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

 

Novinar_2016-03-07_Page_17

Източник: в. Новинар

Novinar_2016-03-10_Page_13

Източник: в. Новинар

Politika_2016-03-07_Page_33

Източник: в. Политика

Politika_2016-03-07_Page_33_02

Източник: в. Политика

Trud_2016-03-09_Page_26

Източник: в. Труд

Любопитно & Забавно

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

Novinar_2016-02-20_Page_21

Източник: в. Новинар

Standart_2016-02-20_Page_36

Източник: в. Стандарт

Struma_2016-02-20_Page_17

Източник: в. Струма

Telegraph_2016-02-20_Page_14

Източник: в. Телеграф

Trud_2016-02-20_Page_51

Източник: в. Труд

Trud_2016-02-22_Page_27

Източник: в. Труд

Любопитно & Забавно

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

BGDnes_2016-02-12_Page_06

Източник: в. България днес

Telegraph_2016-02-12_Page_16

Източник: в. Телеграф

Telegraph_2016-02-12_Page_21

Източник: в. Телеграф

VsekiDen_2016-02-12_Page_14_01

Източник: в. Всеки ден

VsekiDen_2016-02-12_Page_14_02

Източник: в. Всеки ден

VsekiDen_2016-02-12_Page_14_03

Източник: в. Всеки ден

Любопитно & Забавно

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

 

Monitor_2016-02-02_Page_20_01

 

Източник: в. Монитор

 

Monitor_2016-02-02_Page_20_02

Източник: в. Монитор

Novinar_2016-02-01_Page_17

Източник: в. Новинар

Telegraph_2016-02-05_Page_26

Източник: в. Телеграф

VsekiDen_2016-02-05_Page_14

 

Източник: в. Всеки ден

Любопитно & Забавно

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

24Chasa_2016-01-24_Page_12

Източник: в. 24 Часа

BGDnes_2016-01-23_Page_14

Източник: в. България днес

BGDnes_2016-01-25_Page_18 (2)

Източник: в. България днес

BGDnes_2016-01-25_Page_18

Източник: в. България днес

Monitor_2016-01-25_Page_20 (2)

Източник: в. Монитор

Monitor_2016-01-25_Page_20

Източник: в. Монитор

Struma_2016-01-25_Page_15 (2)

Източник: в. Струма

Struma_2016-01-25_Page_15 (3)

Източник: в. Струма

Struma_2016-01-25_Page_15

Източник: в. Струма

Telegraph_2016-01-25_Page_17

Източник: в. Телеграф

Любопитно & Забавно

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

BGDnes_2016-01-15_Page_38

Източник: в. България днес

Monitor_2016-01-09_Page_54

Източник: в. Монитор

Monitor_2016-01-14_Page_20

Източник: в. Монитор

Monitor_2016-01-15_Page_20

Източник: в. Монитор

Novinar_2016-01-14_Page_13

Източник: в. Новинар

Struma_2016-01-15_Page_16

Източник: в. Струма

Struma_2016-01-15_Page_19

Източник: в. Струма

Trud_2016-01-09_Page_43

Източник: в. Труд

 

Любопитно & Забавно

Нашата работа ни позволява не само първи да разбираме какво се случва в традиционните и онлайн медии, ами и искрено да се забавляваме…Споделяме с вас по-забавните и любопитни статии от българските медии.

 

BGDnes_2016-01-07_Page_14

Източник: в. България днес

Novinar_2016-01-07_Page_13

Източник: в. Новинар

Politika_2016-01-08_Page_31

Източник: в. Политика

Telegraph_2016-01-07_Page_17

Източник: в. Телеграф

Trud_2016-01-08_Page_19

Източник: в. Труд

Zemya_2016-01-08_Page_16

 

Източник: в. Земя